Jdi na obsah Jdi na menu

Jednotka SDH Chlumín

 

 

Kdo jsou dobrovolní hasiči, které vidíme zasahovat např. u požárů ?

Co je Jednotka SDH obce či města ?

 

 

  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, ve zkratce JSDHO (dále jen „jednotka“), je zřízena a spravována obcí v samostatné působnosti. Zřídit a spravovat JSDHO je povinnost obce daná zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

 

Jednotka je součástí obce a není právnickou osobou, nemá IČO a nemůže činit samostatné právní úkony.

 

  Jednotka je financována obcí a její výdaje jsou součástí rozpočtu obce či města. Obec musí zřídit svou jednotku požární ochrany. Jednotka nemá vlastní majetek a pro zásahovou činnost používá majetek ve vlastnictví obce. Výdaje obce na jednotku jsou určeny zejména na zabezpečení akceschopnosti jednotky ( požární zbrojnice, požární technika, věcné prostředky, odborná a zdravotní způsobilost členů).

  Členství v jednotce je dobrovolné. Vzniká na základě smluvního vztahu mezi fyzickou osobou a obcí. Členství v jednotce však vyžaduje řídit se právními předpisy, které organizují požární ochranu v ČR a podřídit se veliteli jednotky. Člen JSDHO zpravidla není zaměstnancem obce, ale může mít vztah s obcí upraven smlouvou o provedení práce nebo jiným obdobným smluvním vztahem. Tyto fyzické osoby nevykonávají činnost v jednotce jako svoje zaměstnání.

 

  Členem JSDHO může být pouze osoba starší 18 let. Mezi funkce v jednotce patří: velitel jednotky, velitel družstva, strojník, starší hasič a hasič. Pro získání funkcí velitel a strojník musí členové jednotky absolvovat odborný kurz nebo výcvik předepsaný zákonem a složit zkoušku.  Velitele jednotky jmenuje a odvolává starosta obce či města po předchozím projednání s HZS kraje. Starosta při jmenování či odvolání přihlíží k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany. Hasiči a starší hasiči jsou průběžně školeni velitelem jednotky.

  JSDHO jsou podle zákona rozprostřeny po celém území ČR na základě tzv. plošného pokrytí tak, aby na každé místo, kde dojde k nějaké mimořádné události, dojely jednotky SDH  nebo HZS v daném čase.

  JSDHO jsou základní složkou IZS (integrovaného záchranného systému) ČR, stejně jako Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. Členové JSDHO jsou v nepřetržité pohotovosti, připraveni vyjet k mimořádné události 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, stejně jako jednotky HZS ČR,  přestože to dělají dobrovolně a v drtivém množství jednotek bez nároku na odměnu.

 

Základní legislativa, kterou se řídí jednotky požární ochrany:

zákonč. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

zákonč. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru,

zákonč. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému,

zákonč. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,

vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,

a mnoho dalších právních předpisů.

 

 

 

 

 

Rubriky

Nábor hasičů do Jednotky SDH

Příspěvků: 0

Seznam členů Jednotky SDH obce Chlumín

Příspěvků: 0

Technika

Příspěvků: 0

Činnost JSDH

Příspěvků: 9