Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Sbor dobrovolných hasičů Chlumín, byl založen v roce 1880. Pod názvem Dobrovolný hasičský sbor v Klomíně. Uvážíme-li, že již před 100 lety vzniklo toto dobrovolné sdružení občanů v malé venkovské obci mělnického okresu. V době, kdy podobná sdružení byla teprve zakládána ve větších městech naší země.Musíme vzdát hold našim předkům a jejich cílevědomému usílí. Nově zvniklé sdružení působilo i kulturní aktivitou, stalo se jednou z hybných pák pokroků v naší obci. Je samozřejmé, že v minulosti i dnes vystupuje do popředí morální stránka dobrovolné požárnické činnosti. Všichni ti, kteří se stali členy sboru, přebraly v zájmu svém i svých bližních povinnosti, které zdaleka překračovaly obecně uznávané a zvykové občanské normy.Dávali svou práci, čas, námahu a obětavost obecnímu prospěchu bez ohledu na vlastní pohodlí a klid, na úkor svých rodin a jejich nároků.

V dobrovolném rozhodnutí ke službě veřejnosti je třeba vidět v minulosti a dnes oddanost ideiím společensky prospěšným, v nichž je zájem jednotlivce podřízen zájmů společnosti a celku. V tomto smyslu vděčně vzpomínáme zakladatelům chlumínského hasičského sboru a vyslovuje vděčnost všem jeho následujícím členům, až po jeho aktivní členy naší přítomnosti.

V srpnu roku 1880 se přihlašuje hasičský sbor Klomín za řádného člena župní jednotky hasičské v Mělníku.

Zvolené představenstvo sboru:

předseda: Matěj Krešl (starosta obce a nájemce statku)

místopředseda: Antonín Frič

náčelník: František Krešl (syn starosty)

účetní: Antonín Sandr

členové výboru: Jan Katner, Antonín Hálek, Václav Gartner, Alois Procházka.

Činnost požárny:

Od prvého roku založení požárního sboru v Chlumíně prováděla jeho členové zákroky při požáru nejen v Chlumíně, ale i v přilehlých obcích - Ujezdci, Dřínově, Hostíni, Vojkovicích, Zálezlicích, Zátvoru, Netřeby, Dušníkách, Obříství, Libiši, Veliké Vsi, Korycany.V letech 1881 až 1930 kdy bylo 50.výročí požárního sboru v Chlumíně provedly hasiči zákrok u 126 požárů.

Činnost cvičební:

Již v prvním roce svého založení uspořádali nadšení členové nově založeného hasičského sboru dne 17.10.1880 první veřejné hasičské cvičení. Po tomto prvém cvičení se zůčastnily členové hasičského sboru, později požární ochrany, mnoha veřejných, okrskových, župních, krajních cvičení a zemských sjezdů hasičstva. Z těch nejvýznamějších je nutné připomenout sjezd hasičstva v Praze v roce 1923 a slavnostní cvičení konané u příležitosti odhalení pomníku podlým v první světové válce v témže roce.