Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

  Historie dobrovolných hasičů v Chlumíně,

vyčtená z historických listin a kronik SDH Chlumín.

 

„Bohu ku cti, vlasti k oslavě, bližnímu ku pomoci“.

  Toto heslo vepsalo vznikající dobrovolné hasičstvo na svůj prapor při svém vzniku v roce 1864, kdy vznikl první dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech. Nedlouho na to začaly vznikat sbory po celém českém království. Chlumínský sbor byl založen na své ustavující schůzi 26.dubna 1880, tehdy pod názvem „Dobrovolný hasičský sbor v Klomíně“. Vzniku sboru předcházely přípravy již od poloviny roku 1879, na nichž měl lví podíl tehdejší obecní starosta Matěj Krešl a rolník Antonín Sandr. Svým vlivem získávali členy do řad sboru, finance na vybavení a podporu od vrchnosti a úřadů. Matěj Krešl byl zvolen prvním předsedou sboru a Antonín Sandr byl pověřen úkoly účetního sboru. Prvním velitelem hasičů byl zvolen František Krešl a místopředsedou sboru Antonín Fryč.

 Vzácné písemnosti z této doby jsou uloženy v archivu SDH Chlumín.. Některé listiny bohužel shořely při požáru spolkové místnosti v roce 1904.

  V srpnu 1880 se náš sbor stal členem župní hasičské jednoty na Mělníku a v polovině října téhož roku sbor uskutečnil první veřejné cvičení, které bylo dle záznamů provedeno skvěle. V roce 1888 zakoupil hasičský sbor koněspřežnou stříkačku u firmy Smékal ze Smíchova za 900 zlatých. Na tuto stříkačku přispěl kromě jiných i samotný císař František Josef I.. Za prvních 50 let své existence zasahovali dobrovolní hasiči z Chlumína u 126 požárů domů. Hasičská stráž zajišťovala požární hlídky při kulturních akcích všech spolků v obci, trhů a jarmarků, držela žňové hlídky a prováděla preventivní prohlídky objektů. Součástí života sboru byla i divadelní činnost. V tomto období zasáhla do života obce 1. světová válka, která vzala život 23 chlumínským mužům na ruské a srbské frontě. Většina z nich byla z řad dobrovolných hasičů. V roce 1923 byl k uctění památky těchto hrdinů odhalen pomník u kostela sv. Máří Magdaleny v Chlumíně.

  Významným mylníkem života sboru byl 8. a 9. červen 1930, kdy uskutečnil velkolepou oslavu 50.výročí svého založení. Této oslavy se zúčastnilo 197 hasičů z obce a okolí a také mnoho občanů a hostí.

  Zanedlouho přišla opět válka a s ní i těžké časy. Druhá světová válka zaměstnala sbor nepřetržitou požární, protisabotážní a civilní protiletadlovou službou, aby tak zajistila svým rodinám a spoluobčanům alespoň minimální bezpečnost a klid. Nejtěžším obdobím byly pro dobrovolné hasiče poslední měsíce války. Jelikož byli jedinou organizovanou složkou v té době, stáli v plné zbroji na křižovatkách, konali hlídky a starali se nejen o bezpečnost svých bližních, ale i o bezpezpečnost nebezpečných německých vetřelců. Hasiči byli voláni i na pomoc bombardovaných Neratovic. Několik pum dopadlo na nedaleký vrch Šibeník a kolem chlumínského nádraží.

  Po skončení druhé světové války se náš sbor vrátil opět ke své požární a preventivní činnosti. V roce 1956 získal hasičský sbor požární automobil Steyer. Byl to osmiválec s předním i zadním náhonem. Sbor byl přejmenován na Místní jednotu Československého svazu požární ochrany. Začala se rozvíjet práce s mládeží a také bohatá ochotnická činnost. Divadelní představení sehrával ochotnický spolek v Chlumíně, Dřínově, Šemanovicích, Tuhani, Zálezlicích, Chorušicích a dalších obcích. Za výtěžky z těchto představení byly organizovány zájezdy a návštěvy pražských divadel.

  17.září 1961 oslavil sbor „Slavnost na paměť 80ti letého trvání hasičského sboru“. Od poloviny roku 1965 začala jednání o stavbě nové hasičské zbrojnice. Ta byla nakonec postavena v roce 1970. Následně byl zakoupen požární automobil ROBUR.

  Počátkem sedmdesátých let se členové našeho sboru podíleli na stavbě mateřské školy a dílny Svazarmu. Poslední písemné záznamy máme z výroční členské schůze y 18.12.1977. Rok 1980 byl ve znamení 100. výročí založení hasičského sboru, opět s bohatým programem. Na přelomu 80. a 90. let činnost sboru stagnovala a po listopadových událostech roku 1989 a změnách v Českém svazu požární ochrany nedošlo k přeregistraci na novou formu sdružení a sbor zanikl.

  Existence a činnost sboru byla obnovena po rozsáhlých povodních v roce 2002 pod názvem Sbor dobrovolných hasičů v Chlumíně. Jednotku sboru dobrovolných hasičů obec vybudovala od nuly s použitím požární cisterny Š706, kterou získala od podniku Spolana Neratovice ještě před obnovou SDH. Později byla získána cisterna Tatra T148, automobilový žebřík IFA AZ30 a velitelský automobil VW Transporter. Všechny automobily byly svépomocí opraveny a uvedeny do dnešní podoby. S vybavením jednotky významně pomohl Středočeský kraj. Pomohl také s výstavbou naší nové a krásné požární zbrojnice, kterou Obec Chlumín vybudovala a otevřela v červnu 2011.

  Sbor dobrovolných hasičů po svém obnovení navázal na bohatý kulturní a společenský život z minulých období a přitáhl zájem dětí o hasičinu a požární sport.